Home / Yazarlar / Yusuf Dülger (page 8)

Yusuf Dülger

Herkes Cumhurbaşkanlığını Yapamaz

Cumhur, halk, topluluk demektir. Cumhurbaşkanı, bir halkın, topluluğun başında yönetici olan kimsedir. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye halkını hiçbir ayırım yapmadan yöneten kişidir. Türk halkının başına Cumhurbaşkanı seçilen kimse görevine başlamadan önce: “Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, … namusum ve şerefim üzerine ant içerim” diye yemin eder. Anayasamızın 104. maddesinde şunlar …

Read More »

Özdağ Ve Akşener Ümit Kapısı

Türkiye’de birçok değerler gibi “millî” değerlerimiz de eriyor. Bu durum milliyetçi kişi ve kuruluşlara da yansıyor. Böyle olmasaydı, bugün Türkiye’de çoğunlukla: Millî ekonomi, millî siyâset, millî dil, millî kültür, millî devlet sıkıntısı yaşamazdık, “beka sorunu”ndan söz etmezdik. İtiraf edelim ki, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ten beri esasları güncelleştirilmiş millî …

Read More »

DARBE-AKP-TSK

Cumhurbaşkanlığı/hükümet TSK içindeki bir kısım Fethullahçı-Amerikancı subayın, 15 Temmuz 2016’da giriştiği hain darbe teşebbüsünün birinci yıldönümü nedeniyle afişler astırdı. Afişlere bakınca halk demokrasiye sahip çıktı, TSK yenildi dersiniz. Çokları diyor ki: “TSK darbeci gösteriliyor. TSK aşağılanıyor. Bu afişlerle TSK’nin maneviyatı bozuluyor. Aslında darbe teşebbüsü FETÖ’den gelmiştir; TSK’nin kahir ekseriyeti darbeye …

Read More »

Kürdistan’ı Türkiye Mi Kuruyor?

“Kürdistan”, Batılıların 1-1.5 asırlık bir projedir. Sevr Haritası ile ilk kez Ortadoğu halklarının önüne resmen konan bu projede Kürtler hep maşa, dolgu malzemesi oldular. Biz Kurtuluş Savaşı verirken Batılılar Şeyh Sait, Seyit Rıza gibilerini isyana sürüklediler. Mustafa Kemal Batılıların bu planını bozdu, yurt bütünlüğümüzü sağladı. Sömürgeciler “parçala yut” hesabını bırakmadılar; …

Read More »

Türkiye’nin İzleyeceği Dış Politika

Türkiye 1946’dan beri “Batı Bloğu” dediğimiz devletlerin safında yer aldı ve hala bu safta duruyor. “Batı bloğu” denince aklımıza öncelikle kapitalizm ve sömürgecilik gelir. Bu bloğun başını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çekiyor. Batı bloğunun öncüleri ulusların doğal kaynaklarını sömürürler, ulusları inanç-mezhep bağlamında ayrıştırırlar, ihtilâller yaptırırlar, devletleri bölerler, kan akıtırlar, bunları …

Read More »

Vatanın Bütünlüğü Tehlikededir

Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere İstanbul’dan Anadolu’ya geçtikten sonra bütün millete bir genelge yayınladı. 21-22 Haziran 1919 gecesi yaveri Cevat Abbas Bey’e Amasya’da yazdırıp telgrafla dağıttırdığı genelgenin ilk dört maddesi şunlardır: 1-Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir. 2-İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun icaplarını yerine getirememektedir. Bu hal, milletimizi adeta …

Read More »

Günümüzde Din

Din anlayışımız, çevremizdeki din algısına, edindiğiniz din bilgisi ve pratiğine göre değişir. Dini beşeri bir kaynak ve ortamdan öğrenmişseniz, dünyanızı ona göre oluşturmuşsanız, din sizin hayatınıza yön vermez. Dini, fizik ötesinin sağlam verilerinden öğrenmişseniz durum değişir; bu kez din hayatınıza yön verir. Esas din fizik ötesi bir olgudur. Dinî duygu …

Read More »

Yuvamız Bozulurken

Bizim bir güzel yuvamız vardı; Türkiye Cumhuriyeti yuvası. Vardı diyorum, çünkü o yuva şimdi eskisi gibi değil. Bu yuva eski yapısını 16 Nisan 2017 günü kaybetti. Saltanat özlemcileri Türkiye Cumhuriyeti yuvasında yaşamak istemediler, temel, direk ve kirişlerini sökmeye başladılar. Öyle gözüküyor ki, bu zihniyet yuvamızı böyle bırakmayacak; siyasî, kültürel vb …

Read More »

Yuvadan Düşerken (1)

Güvercin, keklik, serçe gibi kuşların yuvalarını çoğumuz bilir. O yuvaların yırtıcı hayvanlar veya haylaz çocuklar tarafından bozulduğunu, yuva ve içindeki körpe yavruların atılıp dağıtılırken yuva sahibi ana-baba kuşların çığlıklar atarak çevrede nasıl dolaştıklarını görmüşüzdür. Şimdi biz, yuvasında (Türkiye) büyüyüp yaşamaya çalışırken çevreye fırlatılan yavrular gibiyiz;  yılanlara, tilkilere, sırtlan ve, ayılara …

Read More »

Ölüme Koşuşan Başlar

Ben Türkiye’de, milyonlarca kişinin ölüme koştuğunu görüyorum. Siz bana: “Milyonlarca kişi ölüme koşmaz. Herkesin aklı var, yaşamak ister” diyebilirsiniz. Türkiye’de koşuyorlar. Hem ölüm demek, her zaman bildiğimiz ölüm demek değildir; insan olmanın gereğini yapmamak, zararlı düşünceler taşımak, aklı yerinde kullanmamak da sonuçları itibariyle ölümündür. Bu tür ölümler bireysel olarak gerçekleştiği …

Read More »

Watch Dragon ball super