Home / Yazarlar / Yusuf Dülger (page 4)

Yusuf Dülger

Niçin Hayır?

150 yıllık hukuk ve demokrasi geleneğimiz pis bir çukura atılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği üzerinde onursuz oyunlar oynanıyor. Nesebi gayr i sarih hücre ve düşünceler “millet iradesi, özgürlük, insan hakları” gibi sahte iddialarla millet ve devletimiz yıkılıyor. Bu yüzden önümüzdeki halkoylamasında oyum HAYIR olacaktır. Şimdi neden HAYIR deyişimin birkaç nedenini sıralayayım: Milli gömleği …

Read More »

Karanlığa Yolculuk

Türkiye’nin açıları daralıyor, Türkiye kararıyor. Dün Tunus, Mısır, Libya, Irak, Suriye, Rusya ile Türkiye’nin arasını açan yöneticilerimiz bugün Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Danimarka gibi Batı ülkelerle aramızı açtı. Dost kaldığımız, alış-veriş yapacağımız ülke kalmadı. Türkiye’nin yöneticileri bu yalnızlık ve yanlışlığı kamufle edebilmek için Afrika ve Uzakdoğu ülkelerine gidip geliyorlar. Dünyayı …

Read More »

Sarayın Müftüsü

İlâhiyât Profesörü Hayreddin Karaman yine yaptı yapacağını. AKP’nin (RTE’nin) safında mevzilendi, fitnenin fitiline çakmağı çaktı. Bakın ne dedi: “Gelelim “Hayır”cılara: Bunların çoğunluğunu başta CHP ve HDP olmak üzere beyaz Türkler, İslam karşıtları, kendi değerlerine yabancılaşmış müstağripler, Türkiye’nin güçlenmesini ve İslam dünyasının adım adım birleşmesini, Batı’nın Doğu ve Türkiye için belirlediği yörüngeden …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -7

Birer Teşkilâtçı Olarak Muhammed Mustafa Ve Mustafa Kemâl Devrimler, devrimcilerin öncülüğünde, devrimci teşkîlâtlarla yapılır. Teşkîlâtsız devrim yapılmaz. Bu nedenle devrimci teşkîlâtın ne olup olmadığı üzerinde düşünmek, Hz. Muhammed ve Mustafa Kemâl’i buna göre değerlendirmek gerekir. Sözlükler teşkîlâtı: “Aynı iş ve gaye etrafında bir araya gelen kişi ve kurumların oluşturduğu örgüt, düzenleme, organizasyon” diye …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -6

MUSTAFA KEMÂL’İN SİYÂSÎ DEVRİMİ Mustafa Kemâl özgürlükçü bir ruha sahiptir. “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir” sözü bunu kanıtlar. Asaf İlbay’ın anlattığına göre küçükken Selânik’te arkadaşlarıyla oynadığı bir oyunun gereği olarak herkes eğildiği halde O, “Ben eğilmem” demiş, eğilmeyen baş eğmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu göstermiştir. O’nun gençlik ve yetişkinlik yılları Osmanlı’daki baskı …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -5

MUHAMMED MUSTAFA’NIN SİYÂSÎ DEVRİMİ Hz. Muhammed Tanrı Elçisi olarak Mekke’de ortaya çıktı. Önceleri Mekkelileri yönetmek, devlet kurmak gibi bir amacı yoktu. Ancak, insanlara ilettiği ilâhî mesajların yansımaları, kendisinin ve dostlarının uğradığı baskılar, insanların huzur ve barışa olan ihtiyacı, işleyen bozuk düzen sonradan O’nu devlet kurmaya zorladı. Elçiliğinin ilk yıllarında Mekkeliler kendisini davasından …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -4

Türkiye’de kültür devrimi denince akla Mustafa Kemâl gelir. Mustafa Kemâl’in kültür alanındaki devrim ve başarısı askerî ve mülkî alanlardaki devrim ve başarıları kadar önemlidir. O’nun bu alandaki başarısını özel ilgi ve uğraşılarıyla elde ettiği sağlam ve kapsamlı kültür birikiminde aramak gerekir. O’nu radikal bir kültür devrimcisi yapan nedeni, halkımızın yüz yıllar boyu …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -3

Muhammed Mustafa Ve Kültür Devrimi Hz. Muhammed’in elçi olarak çıkışına kadarki döneme “câhiliye dönemi” denir. Bu dönemin en belirgin özellikleri; okur-yazarlığın çok az oluşu, ilkellik, zorbalık, puta tapıcılık, iç savaşlar, erkek egemenliği, kadının insan yerine konmamasıdır. Hz. Muhammed’in aldığı ilk ilâhî mesaj; okuma-yazmadır. O, aldığı mesajların korunması için okuma-yazma bilenleri kâtip tutarak …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -2

Akıl Ve Devrimcilik Devrimi akılcı benlikler yapar. Hiçbir devrim akla dayanmadan yapılmaz. Akıl insana özgü bir değerdir ve değerlerin en büyüğüdür. Aklı olmayan insanın görev ve sorumluluğu olmaz. Akıl çalıştırıldığı zaman işe yarar. Çalıştırılmayan akıl sâhibine yüktür. Aklı çalıştırmaya düşünme deriz. Düşünme olmadan ne inanç, ne îcât, ne uygarlık olur. İnsan bilginin araçlarını …

Read More »

İki Büyük Devrimci: Muhammed Mustafa ve Mustafa Kemâl -1

GİRİŞ Dünyânın en çok konuştuğu, en çok saygı duyduğu, en çok araştırdığı, çok övdüğü kişilerden birisisi Muhammed Mustafa, diğeri Mustafa Kemâldir. Bunları saygın ve unutulmaz kılan devrimci kişilikleri ve yaptıkları devrimlerdir. Muhammed Mustafa bir Tanrı elçisi, Mustafa Kemâl bir asker ve devlet adamıdır. Bu iki büyük insandan her biri aynı zamanda büyük …

Read More »

Watch Dragon ball super