Home / Yazarlar / Doç. Dr. Faiq Elekberov

Doç. Dr. Faiq Elekberov

Türk Birliyi: Utopik Nəzəriyyə, Yoxsa Siyasi Gerçəklik

Bizcə, “qərblilər”in türklərə qarşı bu cür davranışları əsassız deyildir. Qərblilər rusları nə qədər sevməsələr də, amma ən azı xristian olduqları üçün dünya hökmranlığını onlarla paylaşmaqdan son dərəcədə rahatsız deyillər. Bunu, 20-ci əsrdə baş verənlər, bu gün də davam edənlər açıq şəkildə ortaya qoyur. Bəlkə də, bu sözləri buddist çinlilərə də …

Read More »

Turan-İran, Yoxsa Turan-Avropa Qarşıdurması? – (III Yazı)

Bir çox tədqiqatçılar Yeni Turan İmperiyasının parçalanmasında Mada türklərinə dəstək verən Arilərin bu rolunu şişirdərək, heç bir əsas olmadan Midiyanı tamamilə Ari/İran dövləti kimi qələmə veriblər. Halbuki Midiya dövlətinin özünün də əsas hərbi qüvvələri məhz Sakalar-İşquzlar olublar. Məhz həm Midiya dövlətinin qurucularının əksəriyyətinin türk olması, həm də Sakalara görə midiyalıları …

Read More »

Turan-İran, Yoxsa Turan-Avropa Qarşıdurması?- II Yazı

Assuriya-yəhudi mənbələrində İskitlərin adı «aşke­naz», «işquza», «aşquza» kimi qeyd edilmişdir ki, bu sözü haqlı olaraq bir çox tədqiqatçılar «Kitabi-Dədə Qor­qud»­dakı «İç Oğuz», «Oğuz» anlayışı ilə eyniləşdirirlər. Oğuz anlayışı isə qədim türk tayfa birliyinin adı ilə bağlı olmuşdur. Bu tayfanın adı Orxon-Yenisey abidələrində Oğuz budun kimi çəkilir. Oğuz xan nəslindən hesab …

Read More »

Turan-İran, Yoxsa Turan-Avropa Qarşıdurması? – I Yazı

Əslində mifik və gerçək tarixdə daha çox Turan-İran qarşıdurmaları yer alsa da, bizcə, bu məhdud xarakterlidir. Belə ki, Turan xalqlarının mübarizəsi Hind-Avropa mənşəli yalnız İranlılarla deyil, eyni zamanda yunanlar, romalılar, slavyanlar və başqa xalqlarla da olmuşdur. Sadəcə,onların arasında ən çox diqqət çəkən və əfsanələşdirilən Turan-İran məsələsi olmuşdur. Halbiki Turan xalqları …

Read More »

Qərb Sivilizasiyasının Mənşəyi Və Mahiyyəti – I YAZI

Avropanın Orta çağ despotik və ruhani dərəbəyliyindən qurtularaq yeni bir dönəmə qədəm qoymasında milli, dini və dünyəvi məsələlərə baxışda köklü dəyişikliklərin yaranması mühüm rol oynamışdır. Bu üç mühüm məsələyə münasibətdə mövcud olan ehkamçı baxışların yeni tezislərlə əvəzlənməyə başlaması Avropa üçün yeni bir mədəniyyət, hətta sivilizasiya qapısı açdı. Ona görə də …

Read More »

Turan İmperiyasının Tarixi Və Mahiyyəti-2 Yazı

Turan-İran problemiylə bağlı üç müddəaya (arilərlə turanlılar bir-birinə yad xalqlardır, arilərlə turanlılar bir-birlərinə doğma irqin aşağı-yuxarı budaqlarıdır və Turan coğrafiya, ölkə adıdır) diqqət yetirdikdən sonra iki məsələnin: 1) bugünkü coğrafiyamızda Turan/Türk-İran/Ari xalqlarının üz-üzə gəlməmişdən öncə var olmuş Turan İmperiyasının və Turan mədəniyyətinin varlığının, 2) ilk Turan/Türk-İran/Ari xalqlarının qarşılaşması və onun …

Read More »

Turan İmperiyasının Tarixi Və Mahiyyəti (1)

İlk Turan İmperiyasının nə zaman mövcudluğu ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcudur. Onun tarixini m.ö. 4-2 minilliklərə, bəzən də daha qədim dövrlərədək aparıb çıxaranlar da, eyni zamanda belə bir imperiyanın miladdan öncə 1-ci minilliklə miladdan sonrakı 1-ci minilliyin arasında görənlər də var. Buna səbəb də, Turan İmperiyasının varlığına yanaşmalarda Qərb alimlərinin …

Read More »

Azərbaycan Türklərinin Son İmperiyası: Qacarlar Dövləti (I Yazı)

XIX əsrin əvvəllərində Oğuz boylarından (Bayatlar, Qacarlar, Əfşarlar, Eymirlər, Qınıqlar, Baharlılar, Bayandurlar və b.) olan Azərbaycan Türkləri böyük bir sınaqla üz-üzə qalmışdı. Azərbaycan türklərinin böyük bir qismi 18-ci əsrin sonlarında (1780-1800) yeni dövlət qurmaq istəyən Oğuz-Türkmən Qacarların ətrafında birləşdiyi halda, ancaq bu birləşməyə çox da meyil göstərməyən Azərbaycanın şimal hissəsində …

Read More »

Qərb Sivilizasiyasının Mənşəyi Və Mahiyyəti

Avropanın Orta çağ despotik və ruhani dərəbəyliyindən qurtularaq yeni bir dönəmə qədəm qoymasında milli, dini və dünyəvi məsələlərə baxışda köklü dəyişikliklərin yaranması mühüm rol oynamışdır. Bu üç mühüm məsələyə münasibətdə mövcud olan ehkamçı baxışların yeni tezislərlə əvəzlənməyə başlaması Avropa üçün yeni bir mədəniyyət, hətta sivilizasiya qapısı açdı. Ona görə də …

Read More »

Türk-İslam Dünyasına Çağırışlar Və Cavablar-4.Yazı

Türk dünya görüşünə, Türk fəlsəfəsinə aid olan milli-dini dəyərlərin əsasən İslam dini, onun müqəddəs kitabı Qurani-Kərimlə səsləşməsi Türk xalqlarının bu dini qəbul etmələrində mühüm rol oynamışdır. İslam dinini bu ruhla, bu inancla qəbul edən Türk xalqları o zaman düşünmürdülər ki, gələcəkdə mücadiləçi, döyüşkən, ədalətçi bir sözlə, insançı Türk kimliyini unudub …

Read More »

Watch Dragon ball super