Home / Kültür-Sanat / Hz. İsa’ya Kur’an Merkezli Bakılmalı
????????????????????????????????????

Hz. İsa’ya Kur’an Merkezli Bakılmalı

Konya Aydınlar Ocağı’nda ‘Mesih İnancı ve Hz. İsa’yı anlatan Prof. Dr. Mustafa Sami Baybal, “Kur’an’a göre İsa dürüst ve erdemli bir kişidir. Hz. İsa’nın akıbeti konusunada rivayet merkezli değil, Kur’an merkezli olarak bakılmalıdır” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, “Hakk’a yükselişinin 1985. Yılında Hazret-i İsa (a.s)” dile geldi.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sami Baybal, Konya Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’ndagerçekleştirilen sohbette, 2000 yıldır üzerinde en çok tartışılan, konuşulan ve günümüzde de tartışmaya devam edilen ve hakkında şimdiye kadar yüzlerce kitap, binlerce makale yazılan ve filmler çekilen bir konu hakkında konuşmanın zorluğuna dikkat çekerek sözlerine başladı.

Kur’an’a göre Hz. İsa nereye oturuyor, Hıristiyanlıkta konumu nedir, bugün gelinen nokta ne yapmamız lâzım sorularına cevaplar vermeye çalışan Prof. Dr. M.SamiBaybal, Hz. İsa’nın Kur’an’da 15 sure ve 93 ayette geçtiğini belirterek “Hz. İsa Kur’an-ı Kerim’de İsa, İbni Meryem ve Mesih şeklinde zikredilen, kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i müjdelediği bildirilen, Allah’tan bir ruh ve kelime olarak tavsif edilen ancak bir kul olduğu vurgulanan bir peygamberdir. Hıristiyanlıkta ise İsa Mesih, Harun’un oğlu dolayısıyla “Tanrı” kabul edilmektedir. İsa hem Hristiyanlıkta hem İslamiyet’te aynı zamanda “Mesih” olarak da adlandırılmakta” dedi.

Kur’an-I Kerim’e Göre Hz.İsa…

“Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem, İsrail oğullarının ileri gelenlerinden İmran’ın kızıdır ve Meryem’in babası İmran da Hz. Süleyman’ın soyundandır. Annesi ise adı Fakut olarak geçiyor ve Kur’an-ı Kerim, Âl-i İmrân35. Ayette onun hakkında“İmran’ın karısı” unvanını kullanır. Hanne’nin kız kardeşi İşa bin Fakut da, Zekeriya peygamberin eşi ve dolayısıyla Hz. Yahya’nın annesi. Dolayısıyla Hz. Yahya ile İsa teyze çocuklarıdır” diyen Baysal, annesi iffetsizlikle suçlanınca beşikte konuşarak onun suçsuzluğuna tanıklık eden, Allah’ın izniyle çeşitli mucizeler gösteren Hz. İsa’nın, İncillerde geçmeyen ve sadece Kur’an’da geçen iki mucize hakkında şunları söyledi: “Birincisi çamurdan kuş biçiminde heykel yapıyor ve ona üfleyince Allah’ın izniyle kuş oluyor. İkincisi de havarilerin isteği üzerine gökten sofra iniyor. Maide suresinde geçiyor ama İncillerde yok.”

Hz.İsa’nın taraftarlarının Kur’an-ı Kerim’de devamlı olarak “Allah şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O’na kulluk edin. Doğru yol budur” şeklinde Allah’tan korkmaya ve emirlerine itaat etmeye davet ettiğini kaydeden Baysal, “Kur’an’a göre İsa dürüst ve erdemli bir kişidir. Bu ve öteki dünyada büyük şeref sahibidir. Ve yaşamı boyunca namaz ibadetini yerine getiren, zekâtını veren ve annesine saygı gösteren bir kişiliktir” dedi. Kur’an-ı Kerim’in Hristiyanlığın ana dogması olan Teslis inancını kesinlikle reddettiğini de hatırlatan Baysal, Hz. İsa’nın Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna özellikle vurguladığını da söyledi.

Hıristiyan İnancına Göre İsa Mesih…

Kur’an’da Hz. İsa ile geçen bilgilerin amacının “Tarihin İsa’sını yeniden yapılandırmak değil, diğer peygamberler bağlamında İsa’yı değerlendirerek onunla ilgili hristiyanların sahip olduğu yanlış veya çarpıtılmış bilgileri düzeltmek” olduğuna dikkati çeken Baysal, Hristiyanlığın Hz. İsa’yı nasıl algıladığı ve nereye oturttuğuyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Günümüz hristiyanlığının yapı taşı olan İsa Mesih’in çarmıhta ölümü, gömülmesi ve üçüncü günde de dirilip Tanrı katına yükseltilmesi ve dünyanın sonuna doğru tekrar yeryüzüne dönüp, yarım bıraktığı işi tamamlayarak tanrısal krallığı tesis edeceği inancı da Hristiyanlığın özünü oluşturur. Hristiyanlığın ana doktrini bu. Hristiyanlığın merkez noktası da Hazret-i İsa’dır. Hz. İsa’yı kaldırdığın zaman karton kuleler gibi hristiyanlık yıkılıverir.” Baysal ayrıca, esas Hristiyanlığın temelini oluşturan saiki de şöyle açıkladı: “Hristiyan inancı tarihsel İsa’nın yaşamı, peygamberliği ve öğretisi üzerine değil, çarmıhta gerilmesi, gerildikten üç gün sonra dirilmesi ve babanın yanına kadar çıkıp sağ tarafına oturması ve beklenen şartlar tekrar gerçekleşince yeryüzüne inerek Tanrının bin yıllık krallığını kuracak olmasıdır. Hristiyan inancına göre İsa Mesih’in ilahlığı ve hükümranlığı onun ölüme galip gelmek için, ölümden dirilmesi inancı üzerine dayanır. Nitekim Yeni Ahid’e göre İsa Mesih, Âdem’in işlediği ve nesilden nesile aktarılarak kendisine kadar gelen asli günahı ortadan kaldırmak için gökten yeryüzüne gelmiş, ve böylece insanoğluyla Tanrı arasındaki uzlaşmayı yeniden sağlamıştır.”

Sohbetin soru-cevap kısmında kendisine sorulan soruları da cevaplandıran ilahiyatçı Baysal, dinlerarası diyalog toplantılarınınDiyânet İşleri Başkanlığı’nca yapması gerektiğini ve Hz. İsa’nın akibeti konusunun da İsrailiyat’tan bize geçen “rivayet merkezli değil de Kur’an merkezli olarak ve İslâm dışı kayaklardaki bilgileri de dikkate alarak yeniden gözden” geçirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Mustafa Balkan

About admin

Check Also

5. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği “5. Kamera Elinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super