Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kadınlarımız (61.Bölüm)

Kadınlarımız (61.Bölüm)

Sevgili, okurlarım. Kadınlarımız, isimli yazı dizisinin: 61. Bölümünü, kaldığımız yerden; Başlayarak, anlatacağım.

Ressam Naciye Neyyal, Hanımın hatıralarında; Emine Semiye’den, Meşrutiyetten sonra Emine Semiye Hanımefendi: Hayli, meşhur oldu. Kendisini, tanıyanlar tarafından olduğu gibi; İsmini, duyanlardan da takdir edildi. Diye, söz eder. Emine Semiye Hanımın, Dışında İttihat ve Terakki de çalışan diğer: Bir, Kadın Da Seniye Hanımdır. Aslen, Varnalı olan Seniye Hanım; Meşrutiyet, Öncesinde Selanik’te İttihat ve Terakkinin: Kadınlar Cemiyetini, Kurarak Cemiyetin Başkan Yardımcılığı; Göreviyle, gizli siyasal faaliyetlerde bulunmuştur. İki, (2) Arkadaş Emine Semiye’nin Başkanlığında Selanik’te: İttihat ve Terakki Cemiyetini kurarlar.

Semiye Hanım, Cemiyette daha aktif ve kıdemli olmakla beraber; Tahsili, yeterli olmadığından başkan yardımcısı olur. İlk, toplantıyı 17 Mayıs 1324/30 Mayıs 1908 de: Emine Semîye ve Seniye hanımlar beraber; Serez’de, düzenlerler. Emine Semîye, bu toplantıda yaptığı konuşmada: Cemiyetin, Amacının İlim ve Edebiyat sohbetleriyle; Zavallı, İslam Kadınlarının yüzündeki kalın ve siyah peçeler gibi: Manen de büründükleri cehalet örtüsünü; Delip, geçerek hissiyatlarını uyandırmak: İlim ve tahsilin kadrini onlara anlatmak olduğunu bildirirler. Naciye Neyyal Hanım, Seniye Hanım hakkında ayrıntılı bilgi verirken; İttihat ve Terakki’de görev yapan Eda Hanım ve ismi unutulan: Meçhul, Kadınlardan da söz eder. Cemiyete, Selanik’teki kuruluş senelerinde dâhil olmuş kendisine; Orada, telkin edilen fikir ve evâmîri adeta dini vecibelermiş gibi kabul etmiş. Kendi, görüşüne göre vatan uğrunda menfaat gözetmeden çalışmıştı. Senîye, Eda ve isimleri bence meçhul bazı hanımlar kendilerinden sonraki: Neslin, kadınları için hûr bir hayatın yolunu açan fedailerdi.

Maalesef, bu hanımlar kendileriyle beraber faaliyette bulunan; Erkeklerin, aksine emeklerinin karşılığını görememiş. Hiçbir, mükâfata nail olamamış kısa zamanda unutulup gitmişlerdi. Bunların, esasen vaktiyle ne gibi hizmetlerde bulunduklarını: Bilen veya hatırlayan varmıdır? Ben, tarihi konularda kitap yazanların kimler olduklarını; Hayatlarını, faaliyetlerinin neler olduğunu: Araştırmalar, yapmalarının gereğine inanıyorum. Senîye Hanım’ın, Naciye Neyyal Hanıma söylediği; Şu, sözler kadınların yaptıkları işlere örnektir. Ben, yapacağımı yaptım. Benimle, başa çıkamadılar. Hastanedeyken, Tanin Müsveddelerini orada dağıttım. Bir, Seferinde Beni Bab-ı Seraskeri’de istintak etmek:  İsteseler, de ellerinden kaçıp kurtuldum. Teslim, edilmesi gereken kâğıdı da yerine götürdüm. İttihat ve Terakki hiçbir zaman mağlup edilemez. Dünya, yıkılsa da bizimle başa çıkamazlar.

Senîye Hanım’ın ve Emine Senîyenîn düşünsel kişiliklerinde: Etkili, olan önemli isim madam Verandır. Emine Semîye, Madam Veran’ı şöyle anlatır. Halka-i taassubdan kurtulamayıp senelerce devam eden; Tahsil ve tetebbu atım revolüş yon er olmak lığıma kâfi değildi. Selanik’e, o mukaddes kente adım attığımdan beri medeniyete yaklaşmış oldum. Üç, (3,5) buçuk senelik Serez hayatında daima: Namını, hürmetle yâd edeceğim kadın Madam Veran. Bu, Fâzıl ve Âlim Fransız, benim faydasız kalan; Tahsil ve Tetebbu atımı Semere-dâ etti. Dünya’nın, esrarengiz ukdelerini bana birer birer çözerek: Hayat ve hîlkatin ne demek olduğunu öğretti. Vatan, kurtarmak milletin tealisine çalışmak ricale; Muhtas, vazife olmadığına beni ikna etti. Sevdâ-yı hürriyetle ma’lûl olan kalbim nihayet galyan ettiğinden nazariyatımı tatbikte cesûrâne davrandım. Madam Veran, her ikimizi tesci ediyor. Paris’e, her gidişinde bize memnu kitaplar getiriyordu. Ben, okuduklarımı tercüme ile refikama anlatıyordum. Bu, suretle Paris’teki Jön Türk kardeşlerimizin:  Ahvâlinden, ikimizde haberdardık.

Hiç, unutamam! Bir, gün refîka-i hürriyetim pür-helecan nezdime gelmiş. Bana, Şûrâ-yı Ümmet Gazetesini getirmişti. Yavaş, sesle okumaya başladım. Oh, neler öğreniyorduk! Bizlerden, yani nisvân-ı islâmdan bahsediyordu. Refikam, bana dedi ki: Bundan, başka biri daha vardı. Fakat biraderim arkadaşına vermiş. Tekrar, alıp sana getiremedim. Onun, içinde Ey nisvân-ı İslâm! Sizler, Kara Fatma kadar damı olamıyorsunuz? O, kadar talim ve terbiyeniz neye yaradı? Niçin, zindanlara hücum edip pederlerinizi, arkadaşlarınızı, oğullarınızı kurtarmaya çalışmıyorsunuz? Sizin, hurûşunuz ihtimal ki zâlimleri ürkütür. Cümlesi, de var. Görüyorsunuz, ya! Kadınlar da işe yarayabiliyormuş. Bu, uğurda ölmeye azmetmedik mi? Dedi, ben cevap vererek; Bütün, vicdanımızla dedim. Öyle, ise artık beni ihtilâlci yaptın diye bana takaza etmeyeceksin. Ya, vatanımız kurtulacak yahut: Sözünü, ben ikmal ederek! Biz de hamiyetli kardaşlarımızla beraber öleceğiz.

Devam Edecek.

 

 Mehmet ŞİMŞEK.

   Art. Yazar.

About admin

Check Also

Yastık Altına Mı Kaldık?

Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinde, “24 Haziran’da bu kardeşinize yetkiyi verin; döviz mi, faiz mi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super