Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kadınlarımız 60. Bölüm

Kadınlarımız 60. Bölüm

Değerli, okurlarım. Kadınlarımız, isimli yazısının; 60. Bölümünü, anlatacağım. Konuyu, kaldığımız yerden anlatmaya başlıyorum.

Osmanlı, kadınlarının uyanma dönemlerinde: Kadınlar, toplantılar yapmaya devam ettiler. Bu, dönemde kadınların eğitim, öğretim konuları hiç gündemden düşmemiştir. Kadınların da katıldığı tartışmalarda eğitimin gerekliliği ve içeriği; Hiç, gündemden düşmemiştir. Eğitim, kurumlarının yapılanması üzerinde durulmuştur.

Atıfet Celâl Demet’in, 2. Sayısında yayınlanan: Terbiye-i Nîsvaniye başlıklı yazısıyla eğitim sorununun; Çok, önemli bir boyutuna dikkat çekmeye çalışır. Mekteplerimizin, şimdiki hali arzularımızı ikmal edecek derecede değildir. İnasa, mahsus en büyük mektebimiz: Darülmuallimatdır, bu mektepte okutulan ve öğretilen şeyler; Okunması ve öğretilmesi lâzım olanlara nazaran pek cüzidir. Bu, mektebin derslerinin başlangıcından sonuna kadar takip etmiştim. Kadınların, tahsili için en önce yapılması gereken şey bir: Muallim at, vücuda getirmektir. Mektepler, için her şeyden önce, hatta mektep binasından; Sıra, hesap tahtasından ziyade lâzım olan hocadır. Maarif Nezareti’nin, tecrübeli memurları matbuatın hamiyet kar muharrirleri bu konuda lâzım mûtaalatı beyan ederler. Müdüriyet, İçin Bir Amerikalı kadın mı? Yoksa Japonyalı mı münasip? Olacağını, Mektebe Türkçeden, başka mecburi olarak: İngilizce, tedrisi lâzım gelip, gelmeyeceğini: Mektebin, Müddet-i tahsil iyesi, suret-i tanzimini elbette anlarlar. Konuyu, bizden daha iyi bilirler. Ben, yalnız sur’at-i mümküne ile ihtiyacımıza muvaffak bir; Darülmuallimat, vücuda getirilmesini rica ederim.

Mizah, Dergileri de bu sürece katılmıştır. Gülmece, yazıları, öyküler, söyleşiler. Kadın, toplantıları kulüpleri tartışmaları, kadınların: Söz, sahibi olma iddiaları üzerinedir. 08 Ekim 1908, Günü Çıkan Boşboğazda; Kadınların, Mebusu Başlıklı Bir Yazıda Mendilci: Baba Efendi’nin, evinde toplanan kadınlar anlatılır. Her, çeşit kadın vardır. Evde, genç, ihtiyar, süslü elbiseli mütevazı kalabalığın üçte, biri çocuktu. Kadınlar, gürültü patırtıdan kurtulmak için; Yaramaz, çocukları odaya sokup, burada oynayın diyorlardı. Topu, topu bir aylık, iki buçuk aylık bebekler: Anaları’nın, kucağındaydı. Yahutta, göğüslerine yapışmıştı. Siyasi, amaçlarla toplanan kadınlarla alay eden; Taşlamalar, da vardır. Davul, gülmece dergisi bir konferansta: Örtünme, konusunda konuşma yapan; Bir, kadın karikatürü yayınlar. Kadının, saçı, yüzü ve vücudu örtülüdür. Yalnız, çenesi açıktadır. Kadın, bunun ilerilik olduğunu ileri sürmektedir. Avrupalılaşma, sayesinde çenesini açabildiğini söylemektedir.

İttihat Ve Terakki Komitesinin İsimsiz Görülmez Sadık Mesajcıları:

Kadınları, baskılamaya karşıdır. Devrimin, yapıcıları koşulları zorlamaktan kaçınmazlar. Şeyhhül İslam, Başkanlığındaki bir komisyonun kızların; Dokuz, (9) yaşını geçince iştah kabartıcı oldukları: Gerekçesiyle, bu yaştan sonra okula gitmemeleri; Gerektiğini, söyleyerek kız okullarının kapatılmasını istediğini duymalar bile: Kadınların, görünürlükleri ve toplumsal yaşama katılmaları amacıyla; Kadın, Derneklerinin kurulmasına öncü olur. Parti, içinde şubeler oluştururlar. İttihat, Terakki kadınlar şubesi askerlere, muhtaçlara yardım eder. Siyasi, çalışmalar yürütülür. Haftalık ve aylık toplantılarında ulusal duygulara seslenir. Ülke, sorunlarını gündem yapar. İttihat ve Terakkinin, ileri gelenlerinden: Dr. Bahaettin Şakir, Cemiyette 40 kadın üye bulunduğunu; Özellikle, gazetelerle mektupların gizlice dağıtılmasında bu kadınların: Önemli, sorumluluklar yüklendiğini belirtir. Onlar, İttihat ve Terakki Komitesinin isimsiz; Görülmez ve sadık mesajcıları haline gelerek: Bu, barışçı devrime hizmet etmişlerdir. Kadınlar, sık, sık kocalarının ya da ana babalarının mektuplarını saklamakla görevlendirilir. Böylelikle, Manyası Zade Rıfat Bey’in baldızı; Yirmi, (20) yıla yakın bir(1) süre:  Jön Türk Komitesine, hizmet etmiştir. Diğer, kadınlarsa komite yayınlarını çevirip; Fransa ve İngiliz Gazetelerine gönderiyordu. Hatta Selanik’te bir kadınlar komitesi vardı. Hatta Başkanı Reşit Paşa’nın karısı: Emine Semiye Hanımdı.

Devam Edecek.

 

Mehmet ŞİMŞEK

    Art. Yazar.

About admin

Check Also

Traktör Var Ama Toprak Kalmadı

Sohbet sıklaştı. Söz köylünün durumuna geldi. Önce bir “ahhhhh!” çekti yanıkça. Sonra toplandı ve başladı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super