Home / Ekonomi / ÖDED Başkanı Uyardı: Öncü Ülke Pozisyonumuzu Kaybederiz

ÖDED Başkanı Uyardı: Öncü Ülke Pozisyonumuzu Kaybederiz

Avrupa ödeme hizmetlerinde devrim yaratacak olan Ödeme Hizmetleri Direktifi 2’ye, birliğe üye ülkeler için tanınan uyum süresi Ocak 2018’de bitiyor. ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık; “Ödeme sistemlerinde ‘öncü ülke’ pozisyonumuzu korumak için hızla harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde bu pozisyonumuzu kaybedebiliriz” uyarısında bulundu.

Avrupa’da 2015 yılında yayımlanan ve dünya ölçeğinde ödeme hizmetleri alanında kökten değişikliklere neden olacak Ödeme Hizmetleri Direktifi 2’ye üye ülkelerin, mevzuatlarını direktifeuyumlu hale getirmesi için tanınan süre Ocak 2018’de doluyor. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık; “Finansal teknoloji ve ödeme sistemlerindeki düzenlemeler ivedilikle dünyadaki düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmeli. Eğer bu adım atılmazsa finans ve ödeme sistemleri alanındaki ‘öncü ülke’pozisyonumuzutahminimizden çok daha hızlı kaybedebiliriz” dedi.

Türkiye’de ekonomik alanda önemi gün geçtikçe artan, günlük hayat ve ticari faaliyetlerde kullanımı yaygınlaşan ödeme hizmetlerinin, yeni oyuncularla birlikte daha istikrarlı, rekabetçi, güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere 2013 yılında 6493 sayılı Kanun’unyürürlüğe girdiğinivurgulayan Eliaçık; “Ülkemiz ödeme sistemi ve finansal teknoloji şirketleri için hayati önemde bir eşik geçiliyor” diye konuştu.

Süre 2018 yılında dolacak

Kanunun hazırlık aşamasında yararlanılan ve başlıca kaynak olarak kabul edilen Ödeme Hizmetleri Direktifi- Payment Services Directive’in (PSD), yayımlandığı 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya ölçeğinde ödeme hizmetleri alanında kökten değişikliklere ve yeni iş modellerinin oluşmasına neden olduğunun altını çizen Eliaçık, şunları söyledi:“Ödeme Hizmetleri Direktifi, yeni oyuncular ve roller tanımlayarak ödeme hizmetleri alanına rekabetin gelişerek hizmetlere erişimin kolaylaşması, yeniliklerin desteklenmesi ve tüm bu gelişmeler doğrultusunda tüketicinin hak ve verilerinin korunmasını temin etme hedefiyle uygulamaya alındı. 2012 yılına gelindiğinde iseAvrupa Komisyonu günün koşullarına uyum ve gelecek beklentilerini karşılamaktaki kusurları da dikkate alarak yeni bir güncelleme çalışmasıbaşlattı. Bu kapsamda komisyon, Aralık 2015 itibariylePayment Services Directive 2’yi(PSD2) yayımladı vePSD2 yürürlüğe girdi.”

Ocak 2018 tarihindeüye ülkelerin mevzuatlarını uyumlu hale getirmesi için verilen sürenin dolacağını ve PSD2’in tüm etkisiyle sektörü daha derinden değiştireceğini vurgulayan ÖDED Başkanı Eliaçık, PSD2 ile Avrupa Birliği içerisinde daha önce hayal dahi edilemeyen yeni roller ve sorumluluk alanları tanındığını belirtti.

Hesap bilgilerine tek uygulamadan ulaşma imkânı

Bunlardan başlıcalarını hesap bilgi hizmet sağlayıcısı ve ödemebaşlatma hizmeti sağlayıcısı olarak sıralayan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti:“Hesap bilgi hizmet sağlayıcısı rolü, kişilerinistemeleri halinde ödeme hizmeti aldıklarıtüm kuruluşlardaki hesap bilgilerini konsolide halde tek bir yerde görebilmelerini, böylelikle kişilerin varlıklarını daha kolay ve etkin yönetmelerini sağlamanın yanı sıra birçok yenilikçi ürün ve hizmet geliştirilmesini de mümkün kılacaktır. Benzer yaklaşımlaödeme başlatma hizmeti sağlayıcısı rolü ile ise, kişilerin ödeme talimatını, herhangi bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan hesaplarına doğrudan bu kuruluşlar aracılığıyla verebilmelerine izin verilecektir. Yani Avrupa ülkelerinde kişiler, hesaplarına ait bilgilere tek bir uygulamadan erişebilecek ve farklı kurumlardaki hesaplarına dair talimatı tek bir uygulamaya verebileceklerdir. Bu gelişmeler finansal kuruluşlar arasında benzeri görülmemiş bir işbirliğini, yeni rekabet alanlarının açılmasını, yeniliklerle pazarın büyümesi ve gelişmesini mümkün kılacaktır.”

 “İstanbul Finans Merkezi hedefine ivme kazandırır”

Türkiye’nin de bu gelişmelerle uyumlu olarak gerekli güncellemeleri mevzuatında hızla yapması gerektiğini aktaran ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık; “Aksi halde, düzenlemeler sayesindebirçok yenilikçi finansal servisin doğuşuna tanık olacağımız bir dönemde, bulunduğu konum itibariyle dünyada ‘öncü ülkeler’ arasında yer alan Türkiye’deki finans ve ödeme hizmeti sektörü, ülkeler arası rekabette oldukça geride kalacak ve bu rolünü kaybetme riskiyleyüz yüze gelecektir” dedi.Eliaçık ayrıca “İstanbul Finans Merkezi ve nakitsiz toplum hedefine ulaşmada ivme kazandırabileceğini düşündüğümüz bu kurallar bütünüyle rekabet edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

 

İsmail Ethem Taboru

About admin

Check Also

Türkiye, 257 Bin Ton Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhraç Etti

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde 2016/17 sezonunun bitmesine sayılı günler kala ihracat 400 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super