Home / Yazarlar / Kurban İbadeti

Kurban İbadeti

Tüm dinlerde kurban geleneği var. İslâm dininde kurban, belli cins ve özelliklerdeki hayvanların “Allah rızası” için kesilmesi, yenmesi, bir kısmının ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. (Bakınız: Hac/36, Maide/97)

İslâm’a göre, gösteriş ve çıkar amaçlı yapılan ibâdetlerin hiçbiri sahibine yarar sağlamaz. Aksine bu tür davranışlar sahibinin inanç ve ahlakını bozar.

İslâm bilginlerinin büyük bir çoğunluğu, âyet ve hadislere dayanarak, kurbanın, “sünnet” olduğu kanısındadırlar. Bir hadisinde Hz. Muhammed bir aileye bir kurbanın yeteceğini bildirir.

Bu ölçüler içinde baktığımız zaman Türkiye’deki kurban ibâdetinin amacından saptırıldığını, birçok yanlışlıkların yaşandığını görürüz.

Bir ikisi hariç, İslâm bilginlerinin tamamına yakını kurban kesmeye “sünnet” dedikleri halde, Diyânet ve mensuplarının çoğu, işin içine mezhep taassubunu da katarak, kurbanı olmazsa olmaz bir ibâdet gibi anlatıyorlar ve ayrıca sorumlu olmayan yoksul Müslümanların bütçesini zora sokuyorlar.

Peygamber’in hadisinde açıklanmış olmasına karşın Diyanet’in (ve başka kesimlerin) hocaları karı-koca ve evde gücü yeten herkes için ayrı ayrı kurban kesmek gerektiğini söyleyerek ibâdet artırımına gidiyorlar, dinde bozulmanın yolunu açıyorlar.

Türkiye’de bununla da yetinilmiyor; bir kişi birden çok kurban keserek başka bir uydurmanın önünü açıyor. Bunu da kamuoyuna deklere ediyor. “Üç kurban vekâleti veriyorum. Kurbanlarımı şu, şu ülkelere bağışladım” gibi. Bakıyorsunuz böyle kişilerin eşleri de aynı açıklamayı (reklamı) yapıyor. Bu gösteriş hastalığının günâh, bu artışın isrâf olduğunu söyleyen ne bir Diyânet yetkilisi, ne bir İlâhiyat akademisyeni de çıkmıyor.

Hangi türü olursa olsun ibâdetlerde riyâ/gösteriş şirktir. Bakınız biz daha kulluğun esasını kavrayamamışız. Kaç kurban kesersen kes, niye ilân ediyorsun? Ayrıca İslâm’da yardımlaşma yakın çevreden başlar. Pakistan’da, Yemen’de işin ne? Önce kendi yaranı sar sana.

Kurbanla ilgili olarak yaptığımız yanlışlardan birisi de kurbanların derileri ile ilgilidir. Şimdi deriler ya câmiler, ya bazı dernek ve vakıflar içindir. İlgili âyette açıkça belirtildiği gibi, kurban ve (tabii ürünleri) yoksul ve ihtiyaç sâhipleri içindir. Câmiler bu sınıfa girmez. Öyleyse niye fakir-fukarânın hakkını câmi ve mefrûşâtına harcıyorsunuz, Diyânet neden buna göz yumar? Bir de şu kurban ve deri toplayan vakıf ve dernekler var ya, bunlar işi iyiden iyiye çığırından çıkardılar. Bu vakıf ve derneklerden bir kısmı geçmişte bu paralarla ona-buna gemi-tekne aldı, bir kısmı bu paralarla Türkiye düşmanlığı yaptı, bir kısmı siyâsetçilere finans kaynağı oldu.

Konunun özeti şudur: Türkiye’de İslâm dîni birçok alanda olduğu gibi kurban ibâdetiyle de bozulmaktadır. Bu bozukluğu önleyecek olan Diyânet bozulmaya öncülük yapıyor.

Türkiye’nin riyakâr ricâl ve Müslümanları inanç ticaretinden, fakir-fukarânın hakkını yemekten utanç ve ızdırap duymuyorlar.

Türkiye’de riyakârlık arttıkça dinde bozulmalar artıyor. Artan sıkıntıları önlemenin yolu, yanlışlara itiraz etmektir, başkaları yapsa bile o yanlışı yapmamaktır, doğrularda bütünleşmektir.

Kurban Bayramımız kutlu olsun.

 

Yusuf DÜLGER

About admin

Check Also

Acı Reçeteyi Kim İçecek?

Soru, “Türkiye neden ekonomik olarak dar boğaza girdi?” Cevap: Sn. Erdoğan üretime yönelik yatırımlar yerine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super