Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kurtuluş Savaşı Kahramanları – 87

Kurtuluş Savaşı Kahramanları – 87

Kurtuluş Savaşı Kahramanları, isimli yazı dizisinin; 87. Bölümünü, anlatacağım. Her, zaman açıkladığım gibi: Bölümler, birbirlerine bağlantılı olarak: Devam, etmesi nedeniyle; Değerli, okurlarıma devamlı hatırlatıyorum. Konuları, birbirlerine bağlayarak okumayacak olursanız: Her, iki (2) yazı dizilerini atlayarak okursanız; İşlediğimiz, Kurtuluş Savaşı Kahramanları ve Kadınlarımız: İsimli, yazı dizilerimizden bir şeyler anlamanızın; Çok, zor anlayacağınız kanaatindeyim.

Konumuzu, kaldığımız yerden başlayarak: Anlatmaya, başlıyorum. Temsilciler Kurulunun, imzasını taşıyan taahhütlerine tamamıyla bağlıdır. Ancak, taahhütler karşılıklı olmalıdır. Diye, Sözlerine başlayan Mustafa Kemal Paşa; Hükümet, Salih Paşa’nın imzasını taşıyan taahhütlerine ve notların hiçbirini yerine getirmemiştir. Eğer, engelleyici nedenler varsa hiç bildirilmemiştir. İstanbul’daki, gizli dernekler bu derneklere öncülük eden: Harbiye Nazırı Cemal Paşa’nın, mektubunda itiraf edildiği gibi; Sırtlarını, yabancılara dayamış olan bazı kişiler: Bol, para ve Ali Rıza Paşa Kabinesinin; Gösterdiği, hoş görü ve uyuşukluk sayesinde: Memleketi, baştan, başa ateşe vermek için; Olanca, gücü ve gayretiyle çalışıyordu. Bu, konuyla ilgili bilgiler elde edilen belgeler: Olduğu, gibi Cemal Paşa’nın Hükümetin bilgisine sunulmuştu. İstanbul’daki örgütümüz aldığımız önlemler sayesinde; Elde, edilmiş belgeler olduğu gibi: Cemal Paşa’nın ve Sadrazam Paşa’nın ellerine teslim edilmişti. Bu, belgeler o zaman yabancı temsilcilere de verilmiş; O, Yolla İtlaf Devletleri Hükümetlerinin çoğunca öğrenilmiştir. O, tarihlerde özetleri bütün: Komutanlara ve ilgililere duyurulmuş olduğuna göre; Olayın, tarihe karışmış olduğu: Ulusça, bilinmesinde bir sakınca görmediğini; Mustafa Kemal Paşa, söylemiştir.

Sait Molla Nasıl Çalışıyordu?

Ulusal Mücadelede, açık ve gizli güçlükler üzerinde köklü fikir verebilecek: Gelecek, kuşaklara ibret ve ders olacak nitelikteki belgeleri olduğu gibi; Bilgilerinize, sunmayı uygun buluyorum. Bu, Belgeler İngiliz Muhripler Cemiyeti’nin: Sözde, Başkanı olarak tanınmış olan; Sait Molla’nın, Mister Frew adındaki: Rahibe, gönderdiği mektupların kopyalarıdır. Bu, mektupların alındığını hisseden; Sait Molla’nın, Türkçe İstanbul Gazetesinin: 08 Kasım 1919, günkü sayısında bu mektuplardan söz ederek; Uzun ve sert bir dille kaleme alınmış bir tekzip: Yayınlanmış, olmasına rağmen gerçekler inkâr edilemez. Mektupların, Kopyaları Sait Molla’nın evinden; Mektupların, müsvettelerinin yazılı olduğu defterden aynen alınmıştır. Bu, durum bir yana mektupların içindekiler: Ülkede, kendini gösteren durumlar ve olaylarla; Ayrıca, ne oldukları ortaya çıkan bazı kişilerle tam uygunluk göstermektedir.

Bu, mektupların önemli bölümünü aktarıyorum. Birinci, (1) mektup verilen iki (2) bin lirayı: Adapazarı’nda, Hikmet Bey’e gönderdim. Oradaki, işlerimiz çok yolunda gidiyor. Birkaç, gün sonra verimli sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi, aldığım bilgileri şu pusulamla acele size müjdelemek istedim. Yarın, sabah kendim gelip etraflı bilgi vereceğim. Kuvveyi Milliye, taraftarlarının Fransa’ya büyük bir eğilim gösterdiklerini; General Franchet d Esperey’nin, Sivas’a gönderdiği Subayların: Mustafa Kemal Paşayla, görüşerek; İngiliz, Hükümeti aleyhinde bazı kararlar aldıklarını: Ankara’daki, N. B. D. 295/3 kurye ile gelen; 20 Ekim 1919 tarihli mektupta: K. D. S. 93/1 talimatımız gereğince orada bırakılarak kendisi; Kayseriye, hareket et etmiştir. Talimatın, bir örneğinin de: Galip Beye, gönderildiğini bildiriyor. Önceki, ödenek harcandığı için yeniden ödenek istiyor. Gizli, örgütün yayıldığını başındaki bozgunculardan; Yakasını, kurtaran muhiplerimizin şimdilik: Köylerde, kalmak şartıyla el altından işe başladıklarını müjdeliyor. Sizin, planlarınızın sonuç vereceğini bildiriyor. M. K. B. Düzgün, Türkçesi sayesinde önemli roller çeviriyormuş. Hele, Hocalığına diyecek yok diyor. Talimatın, ‘XVV’ Planı tamamen hazırlanmış; Aramıza, yeni yabancılar girmemişse: Durum, sezilmeden amaç fiilen elde edilmiş olacaktır. Yeni, ödeneğin gönderilmesini beklemek üzere kurye ‘4R’ Burada alıkonulmuştur. Not: Ahmet Rıza Bey’in, İtalyan mandasıyla ilgili demecini mektubun sonuna ekledim. Kendisi’nin, Fransa’ya geçmesi bizce tehlikeli olur. Bunu, engelleyiniz. Yedinci, (7.) mektup; Ali Kemal

Bey, dün o kişiyle görüşmüş, söylemiş. Bir, kere, bir görüşe inandırılmış olan: Düşünce ve Kalem o görüşe zıt bir gayeye yöneltmek; Kolayca, mümkün olmaz. Tüm, resmi memurlar ulusal şimdilik iyi görüyor demiş.

Her, ne kadar derneğimiz üyesiyse de bu kişinin; Fransızca, casusluk ettiği ve sizin örgüte: Başkanlık, ettiğinizi etrafa yaymış olduğu görüşü uyanmıştır. Bu, konu üzerinde sizin görüşünüze ve yüksek güveninize; Aykırı, olarak söyleyeceklerimle şimdiye kadar o kişiye güvenmekle: Yapmış, olduğunuz hatayı ortaya koymuş olacağım. Dün, sabah Adil Beyle birlikte Damat Ferit Paşa Hazretlerini ziyaret ettim. Biraz, daha sabretmeleri, beklemeleri gereğini tarafımızdan kendilerine bildirdim. Paşa Hazretleri, cevap olarak size teşekkür etmekle birlikte; Kuvveyi Milliye’nin, Anadolu da tamamen kök saldığını: Buna, karşı bir hareketle başındaki melunlar tepelenmedikçe; Kendilerinin, iktidar mevkiine gelemeyeceklerini: Sizin de onayınıza sunulan anlaşma şartlarının; Konferansta, savunulmasına imkân olmadığını: Kuvveyi Milliye’nin, dağıtılması için; Şanlı, İngiliz Hükümeti nezdinde hemen girişime geçilerek:

Devam Edecek.

 

Mehmet ŞİMŞEK

    Art. Yazar.

About admin

Check Also

Traktör Var Ama Toprak Kalmadı

Sohbet sıklaştı. Söz köylünün durumuna geldi. Önce bir “ahhhhh!” çekti yanıkça. Sonra toplandı ve başladı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super