Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Yeniden Düzenlenecek Olan Anayasa Maddeleri Hakkında Ne Diyoruz?

Yeniden Düzenlenecek Olan Anayasa Maddeleri Hakkında Ne Diyoruz?

Muhterem, okurlarım. Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Aykut Edibali Beyefendi; Açıklamalarına, devam ediyor.

İktidar Partisi ve MHP yöneticilerinin, dayatması yüzünden: Milletvekillerinin, vicdani kanaatlerini hiçbir baskı altında kalmadan oy kullanma hürriyeti; Memleket, mukadderatının söz konusu olduğu: Anayasa, değişikliği konusunda oluşan tereddütler; Her,  geçen gün artıyor derinleşiyor… Genel Başkanların, Anayasa değişikliğinin bir kısım çıkar odaklarına verilen: Vaatleri’nin, sonucu olması da bir başka faciadır. Tanzimat’tan, bu yana’’istetmeden ver, gönüllü köleliği’’milli mukadderatımızı karartmaktır. Hazindir Ki Anayasa değişikliği talebi, milli isteklerinden çok; Türkiye’yi, ayrıştırmak için üzerimizdeki baskısının sonucu olarak gündeme gelmiştir. Milli, istek ve arzular ise gündeme bile girmemiştir. Türk Milleti’nin, inanç, ahlak ve hukuku önünde bir yüz karası gibi duran bölümler ve bir yığın tek parti: Diktatörlüğü, kalıntısının kaldırılması konusunda hiçbir müspet gelişme yoktur. Özellikle, 1921, 1923 ve 1924, Anayasalarında, bulunmayan ve 1960 darbesinde ve darbeciliği meşrulaştırmak amacıyla ihtilal anayasalarında yer alan bölümlerin, Anayasa’nın ve tüm mevzuatımızın ilke, ölçü ve hedefi olarak yer alması, demokrasi ile uzlaştırılamaz bir diktatörlük saplantısıdır. Anayasa’nın,  birçok bölümünü aynen bırakın partinin anlaştığı tatil tasarınsın açıkladığımız gerçeklerle ‘’HAYIR’’oyu vereceğimizi ve Anayasa’nın müzakere usulünü değiştiren bu anti demokratik mutabakatı protesto ettiğimizi vatandaşlarımızın dikkatine saygı ile arz ediyoruz.

Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz? Milli Mutabakat İçin Şunları Öneriyoruz:

Sivil, milli, ihtiyaçlara uygun, çağın gereklerine uygun, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, milli kimliği, tabii çevreyi, tarihi mirası koruyan, veciz, yorumlanabilir, bilimsel esaslara uygun, milletçe geliştirilebilecek, milli mutabakata dayalı yeni bir anayasa gerekmektedir.

1) ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ, DEVLETİN, BAYRAĞIN BİRLİĞİ, TÜRKÇE’NİN TEK RESMİ DİL OLMASI. Gönül, coğrafyamızda, Türkiye’nin yaşam alanlarında, Türk İllerinde, anlaşılabilir temiz bir, Türkçenin, bütün Türk lehçeleri arasında tek dil olarak yaşatılmasının hedef olarak benimsenmesinde gecikmemeliyiz.

2) İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİNE SAYGI. Milletçe, yapılmış bir anayasa ve milli mutabakat belgesi ile inanç, ibadet, düşünce, eğitim ve açıklama hürriyetinin kullanımı belirlenmeli devlet fert ve topluluk olarak karşılıklı hak ve sorumluluklar belirlenmelidir.

3) DÜŞÜNCE, REY, TİCARET, İBADET, EĞİTİM, HÜRRİYETİNE SAYGI. Uzun, bir sömürü baskı ve terör dönemi yaşamış; Kafkasya ve Türkistan, Türk devletlerinde dini, manevi kültür hayatında: İslam, dininin arı, duru ve saf haliyle inanç, düşünce, ibadet, ahlak, insanlar arası ilişkiler alanında öğretiminin ülkemize düşen en büyük görev olduğunu kabullenmeliyiz. Türkiye’nin, dini hayatını baskı altına alan, zararları sabit olmuş, bulunan din aleyhtarı sözde laik tatbikatının yanlışları gibi mezhebi taassupların da zararlı olduğu unutulmamalıdır. Milli, ekonomi ve serbest Pazar anlayışını, bir mübarek değer olarak ortaya koyması ve bu: Yüce, Meclis’in, bu değerleri savunması gerektiğine inanıyoruz.

4) MİLLETİN HUKUK, İNANÇ, DEĞER VE HÜRRİYETLERİNE SAYGI. Bu, hizmet konusunda devletle halk arasında bir milli uzlaşmanın sağlanması ile halk tarafından; Yapılması, dinin her türlü devlet baskısından korunması sağlandığı gibi: Dinin, dünyevi çıkar sağlama amacıyla kötüye kullanılması yolu da kapatılmış olmalıdır.

5) HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGIYI.6) BİLİMİN, ÜLKE KALKINMASI VE ÜLKE İDARESİNDE KILAVUZ HALİNE GETİRİLMESİ GEREKİR.7) TÜRKİYE YAŞAM ALANLARINA SAHİP ÇIKMALIDIR. Tuna’dan, Hazar’a, Karadeniz’den, Aden’e kadar uzanan bölgenin jeopolitik bir bütünlük teşkil ettiği açıktır. Bu, bölge milletleriyle bir Milletler Camiası oluşturmalı. Türkiye, bölgesinde yeni bir yapılanmayı hedef almalı. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kırım, Irak, İran, Suriye, İran Müslüman; Türk, cemaatlerinin ve varlığının, maddi, manevi mirasının korunması milletlerarası anlaşmalarla yeni’den teyit etmeli. Türkiye, tarihi sorumluluklarını yerine getirilmelidir. Ülkemiz, Kıbrıs’ta, Karabağ’da, Eğe’deki Türk Adalarında, Batı Trakya’da, Selanik’te, bir Hatay kararlılığını göstermelidir. Muhteşem Türkiye, Avrupa Türkiye’sindeki, Güney Türkiye’deki, Karadeniz’in Kuzeyi’ndeki Türk İllerinin: Hiç, birinde, Türk tehcirini, yabancı yerleşimleri, demografik oldubittileri asla tanımayacağını, kabul etmediğini teyit etmeli.

Devam Edecek.

 

 Mehmet ŞİMŞEK

     Art. Yazar.

About admin

Check Also

Acı Reçeteyi Kim İçecek?

Soru, “Türkiye neden ekonomik olarak dar boğaza girdi?” Cevap: Sn. Erdoğan üretime yönelik yatırımlar yerine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super