Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kadınlarımız – 46

Kadınlarımız – 46

Besim Paşa, açıklamalarına devam etmiştir. Her, şeyin burada düğümlendiğini ifade etmiştir. Bu, anlayışın değişmesi için; Besim Paşa, çok çaba harcamıştır.

Abdülhamit’in, 1904 yılında yeni bir veladet hane:  Açılmasına, izin verilmesi sağlanacaktır. Kendi, topraklarında nüfustan sayılmayan; Osmanlı, kadınları 1893 de bir ilk daha yaşamıştır. 1882 de, gerçekleşen sonuçları; 1893 de, açıklanan nüfus sayımına kadınlarda alınmıştır. Erkeklerin, nüfus sayımında sakal, bıyık değişebilecek: Özellikleri, dışında göz rengi, sima, yaşı 20 yaşını; Aşanların, boyları bile yazılırken: Kadınların, kendilerine ait bilgileri; Kendilerinin, vermeleri sakıncalı bulunmuştur. Kadınların, yalnız isimleri, yaşları, koca veya: Akrabaları, tarafından yazılmıştır. Durum, Tahrir-i nüfusun suret-i icrasına dair talimatnamenin; Yedi, (7) ve sekizinci (8.) maddesinde nüfus-u isbat-ı vücut ve ikame-i Şuhut ile: Tasrih-i, eşkâlden müstesna olarak yalnız isimleriyle; Yaşları, zevce ve mütekalliyeti ifadesiyle tahrir olunacaktır. Satırları, yer almıştır.

Kadınların Büyülü Yolculuğu Sürer:

Kadınlar, düşüncelerini yazıya dökmeye başladılar. Kadınlar, dolaylı da olsa kamusal alandır. Arka, arkaya yayınlanmaya başlayan; Kadın Dergilerinde, Gazetelerde yazılanların yanında: O, dönemin yazarları kadın sorunlarını işlemekte; Bir, mücadele aracına dönen: Edebiyat, toplumun evrim sürecine katkı sağlamıştır. Böyle, bir zamanda yayına başlayan hanımlara mahsus gazete bir öncü olmuştur. 1895 Yılının, 01 Ağustos günü ilk sayısı yayınlanan; Hanımlara, mahsus gazete 04 Eylül 1906 kadar kesintisiz olarak çıkar yayınlanır. 580 Sayıya, ulaşır. İbnûl Hakkı Tahir Beyin, sahibi olduğu gazetenin: Müdür’ü, eşi Şadiye Hanımdır. Gazetenin, başlığının altındaki açıklama şöyledir. Satın, alma şartları İstanbul için seneliği 60 kuruş, altı aylığı 30 kuruştur. Gazetenin, hâsılatından yüzde beşi gelinlik ve kimsesiz kızlara; Sâyi, hazre-i padişahîde çeyiz parası olarak atâ olunacaktır. Gazetemizi, neşretmekte asıl maksadımız: Ülke ve devletin iyiliğini isteyenler olarak; Gönderecekleri, mektuplar, makaleler, havadisler: Memnuniyetle, yayınlanacağından gayretli kimselerden; Düşünceleriyle, eserler bekliyoruz demiştir.

Hanımlara, Mahsus Gazete 26 Aralık1895 tarihli sayısında: Kadınlarımızın, yazdıklarını şimdi mi intikad? Etmeli, başlığıyla amacını dile getirmiştir. Bir, kavmin kadınları ne derecede ilerde olursa; O, kavmin şaşaa-i kemali o derece parlak olur. Ne, derece doğru söylenmiştir. Bu, doğru sözün etkisi hanımlara mahsus: Gazete, ismi altında bu gazetenin yayınlanmasına bizi sevk etmiştir.  Amacımız, hanımların ilerlemesine hizmet etmektir. Onları, tahsili İslam ve fünuna bir kat daha teşvik etmektir. Mahsul-i, zekâ ve yetenekleri olan eserlerini; Yayınlayarak, şevklerini arttırmaktır. İtikadın, vesile-i terakki olduğunu inkâr etmiyoruz. Yalnız, her şey vaktinde gerekir demişlerdir.  Gazete, sahipleri yazı yazmaya heves eden kadınların: İstek ve heveslerini kırmak eleştirmek arttıran sözler mi? Rükafamız, bu noktaları niçin düşünmüyorlar? Âsâr-ı Nisvan hakkında intikada pek şiddetli yazılıyor. İmzasız, mektuplar meydanda gösteriliyor.  Kısaca, İkdam’ın geçen Cuma günkü nüshasında; Her, An Paris diyerek yazdığı mektubun bazı: Fıkraları, bütün hanımların; Yazı, yazmak sahâyif-i matbuatta neşri eser eylemek konusunda: Cesaretlerini, kesecek derecede düşünülmeksizin yazılmıştır. Paris’teki, imzası olmayan yazar demek oluyor ki! Nisvan-ı, İslam’ın yazdıkları âsar meydanında; Ancak, bir (1) iki (2) tanesini görmüş de: Nigar, Makbule Leman, Fahri Nisa, Hamiyet, Zehra, Emine, Vahide hanım efendiler; Hazeratiyle, sair hanımların birçok eser-i nafıalarını görmemiş.

Yazının, son bölümünde kadınların yazma azminin desteklenmesini: İsteyen, hanımlara mahsus gazeteler; Kadın, yazarların ilkokullarından biri olmuştur. O, sayfalara yazı yazmak, kadın yazılarını basmak: Büyük, bir mücadeleyle sürdürülmüştür. 23 Eylül 1895 de, gazetenin sayfalarında saire-i şöhret-şiar; İsmetli Leyla, hanımefendi: Hazretlerinin, Mektup-ı Alileridir. Başlığıyla, yayınlanan mektup dergiyi teşvik edici satırlarla doludur. Hanımlara, mahsus bir gazete çıkarılacağını; Gazetelerde, görmüştüm. İmtiyazın, ihsan buyrulduğunu gazetelerinize: Manzum ve mensur eser göndermekliğim; Hakkındaki, değerli notlarınız tebşir etmişti: Çıkan, nüshalarındaki âsar hanımlarımızın; Zekâ ve irfanlarını kuvvetli kalemiyyelerini gösterdi.

Devam Edecek.

 

 Mehmet ŞİMŞEK

     Art. Yazar.

About admin

Check Also

Ankara Raporu (2)

(PKK-AKP-ABD)   Osmanlı devleti Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super