Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kadınlarımız – 46

Kadınlarımız – 46

Besim Paşa, açıklamalarına devam etmiştir. Her, şeyin burada düğümlendiğini ifade etmiştir. Bu, anlayışın değişmesi için; Besim Paşa, çok çaba harcamıştır.

Abdülhamit’in, 1904 yılında yeni bir veladet hane:  Açılmasına, izin verilmesi sağlanacaktır. Kendi, topraklarında nüfustan sayılmayan; Osmanlı, kadınları 1893 de bir ilk daha yaşamıştır. 1882 de, gerçekleşen sonuçları; 1893 de, açıklanan nüfus sayımına kadınlarda alınmıştır. Erkeklerin, nüfus sayımında sakal, bıyık değişebilecek: Özellikleri, dışında göz rengi, sima, yaşı 20 yaşını; Aşanların, boyları bile yazılırken: Kadınların, kendilerine ait bilgileri; Kendilerinin, vermeleri sakıncalı bulunmuştur. Kadınların, yalnız isimleri, yaşları, koca veya: Akrabaları, tarafından yazılmıştır. Durum, Tahrir-i nüfusun suret-i icrasına dair talimatnamenin; Yedi, (7) ve sekizinci (8.) maddesinde nüfus-u isbat-ı vücut ve ikame-i Şuhut ile: Tasrih-i, eşkâlden müstesna olarak yalnız isimleriyle; Yaşları, zevce ve mütekalliyeti ifadesiyle tahrir olunacaktır. Satırları, yer almıştır.

Kadınların Büyülü Yolculuğu Sürer:

Kadınlar, düşüncelerini yazıya dökmeye başladılar. Kadınlar, dolaylı da olsa kamusal alandır. Arka, arkaya yayınlanmaya başlayan; Kadın Dergilerinde, Gazetelerde yazılanların yanında: O, dönemin yazarları kadın sorunlarını işlemekte; Bir, mücadele aracına dönen: Edebiyat, toplumun evrim sürecine katkı sağlamıştır. Böyle, bir zamanda yayına başlayan hanımlara mahsus gazete bir öncü olmuştur. 1895 Yılının, 01 Ağustos günü ilk sayısı yayınlanan; Hanımlara, mahsus gazete 04 Eylül 1906 kadar kesintisiz olarak çıkar yayınlanır. 580 Sayıya, ulaşır. İbnûl Hakkı Tahir Beyin, sahibi olduğu gazetenin: Müdür’ü, eşi Şadiye Hanımdır. Gazetenin, başlığının altındaki açıklama şöyledir. Satın, alma şartları İstanbul için seneliği 60 kuruş, altı aylığı 30 kuruştur. Gazetenin, hâsılatından yüzde beşi gelinlik ve kimsesiz kızlara; Sâyi, hazre-i padişahîde çeyiz parası olarak atâ olunacaktır. Gazetemizi, neşretmekte asıl maksadımız: Ülke ve devletin iyiliğini isteyenler olarak; Gönderecekleri, mektuplar, makaleler, havadisler: Memnuniyetle, yayınlanacağından gayretli kimselerden; Düşünceleriyle, eserler bekliyoruz demiştir.

Hanımlara, Mahsus Gazete 26 Aralık1895 tarihli sayısında: Kadınlarımızın, yazdıklarını şimdi mi intikad? Etmeli, başlığıyla amacını dile getirmiştir. Bir, kavmin kadınları ne derecede ilerde olursa; O, kavmin şaşaa-i kemali o derece parlak olur. Ne, derece doğru söylenmiştir. Bu, doğru sözün etkisi hanımlara mahsus: Gazete, ismi altında bu gazetenin yayınlanmasına bizi sevk etmiştir.  Amacımız, hanımların ilerlemesine hizmet etmektir. Onları, tahsili İslam ve fünuna bir kat daha teşvik etmektir. Mahsul-i, zekâ ve yetenekleri olan eserlerini; Yayınlayarak, şevklerini arttırmaktır. İtikadın, vesile-i terakki olduğunu inkâr etmiyoruz. Yalnız, her şey vaktinde gerekir demişlerdir.  Gazete, sahipleri yazı yazmaya heves eden kadınların: İstek ve heveslerini kırmak eleştirmek arttıran sözler mi? Rükafamız, bu noktaları niçin düşünmüyorlar? Âsâr-ı Nisvan hakkında intikada pek şiddetli yazılıyor. İmzasız, mektuplar meydanda gösteriliyor.  Kısaca, İkdam’ın geçen Cuma günkü nüshasında; Her, An Paris diyerek yazdığı mektubun bazı: Fıkraları, bütün hanımların; Yazı, yazmak sahâyif-i matbuatta neşri eser eylemek konusunda: Cesaretlerini, kesecek derecede düşünülmeksizin yazılmıştır. Paris’teki, imzası olmayan yazar demek oluyor ki! Nisvan-ı, İslam’ın yazdıkları âsar meydanında; Ancak, bir (1) iki (2) tanesini görmüş de: Nigar, Makbule Leman, Fahri Nisa, Hamiyet, Zehra, Emine, Vahide hanım efendiler; Hazeratiyle, sair hanımların birçok eser-i nafıalarını görmemiş.

Yazının, son bölümünde kadınların yazma azminin desteklenmesini: İsteyen, hanımlara mahsus gazeteler; Kadın, yazarların ilkokullarından biri olmuştur. O, sayfalara yazı yazmak, kadın yazılarını basmak: Büyük, bir mücadeleyle sürdürülmüştür. 23 Eylül 1895 de, gazetenin sayfalarında saire-i şöhret-şiar; İsmetli Leyla, hanımefendi: Hazretlerinin, Mektup-ı Alileridir. Başlığıyla, yayınlanan mektup dergiyi teşvik edici satırlarla doludur. Hanımlara, mahsus bir gazete çıkarılacağını; Gazetelerde, görmüştüm. İmtiyazın, ihsan buyrulduğunu gazetelerinize: Manzum ve mensur eser göndermekliğim; Hakkındaki, değerli notlarınız tebşir etmişti: Çıkan, nüshalarındaki âsar hanımlarımızın; Zekâ ve irfanlarını kuvvetli kalemiyyelerini gösterdi.

Devam Edecek.

 

 Mehmet ŞİMŞEK

     Art. Yazar.

About admin

Check Also

Dikkat!

AKP’li savaştan yana olanlar seçimi kaybedince savaşmak için ERDOĞAN’IN emrini bekliyor. Fakat ERDOĞAN kaybedersek millet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super