Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kadınlarımız – 42

Kadınlarımız – 42

Kadınlarımız, isimli Yazı Dizisi’nin; 42. Bölümünü, anlatacağım.

Osmanlı, döneminde kadınların layık oldukları yerlere gelebilmeleri: İçin, hukuki düzenlemeler devam ederken; 03 Ekim 1883 de, İstanbul gazetelerinde bir hükümet bildirisi yer almıştır. Açıklama, Sokağa Çıkan Türk Kadınları’nın dine aykırı şekilde giyindikleri: Padişah’ın, bu halin ortadan kaldırılması eski; Feraceye, dönülmesi konusunda şifahi olarak istekte bulunduğu doğrultusundadır. Şeyhülislam, da Babı Âliye bir yazı göndererek yasaklamanın geciktirildiği bildirilmiştir.

Kabine, Toplantısında Osmanlı Kadınlarının: Tülün, arkasından hayal, meyal görünen yüzlerini; Tehdit ve tehlike olarak anlayan üyeler: Şiddetle, hareket edilecek ve padişahın; Onayıyla bir hükümet açıklaması yayınlanacaktır. İslama, uygun olarak yaşayan kadınların: Ananevi, ferace ile sokaklarda dolaşmaları için; Bir, (1) bir ay süre tanınmaktadır. Bu, ferace süssüz, farbalasız, saçaksız bir mantodur. Peçe, olarak kullanılmaya başlamış olan tüllerden: Şiddetle, vazgeçilerek kalın yüz hatlarını kesinlikle göstermeyen feraceye dönülecektir. Bir, (1) aylık süre’nin sonunda polis; Bu, kararların tatbikini sağlayacaktır. Süre, bittikten sonra hâlâ yaşmak, yeni moda feraceyle gözüken olursa: Görülen, kadınlar tanınmış ailelere mensupsa; Zaptiye, nezareti eşlerini gizlice haberdar edecektir. Eğer, bu kadınlar tanınmamış ailelerdense: Bağlı, Oldukları Belediyeler kanalıyla evlerine tavsiyelerde bulunulacaktır. Hükümet, kararı Padişahlıkça tasdik edilmiştir. Durum, Gazetelerle Her Mahallede; Yapılacak, ilanlarla herkese duyurulacaktır.

04 Ekim 1884 tarihli: Vakit, Gazetesi bu kararın olumlu karşılandığını ifade eden bir yazı yayınlamıştır. Gardoraplarını, yeniden düzenlemek için kadınlara tanınan bir (1) aylık sürenin az olduğunu; Bu, süre’nin en az üç (3) aya çıkarılmasını dile getirmişlerdir. Bu, durumdan hoşnut olmayan esnaf selamlıktan sonra:  Padişah’a, bir dilekçe vererek yasağın kaldırılmasını isterler. Dilekçede, yasak kaldırılmaz ise;  Bu, iş kolunda işsizlik yayılacaktır. Buhran, çıkacak binlerce tezgâh kapanacaktır. İşsizlilik, yayılacak yerli sanayinin bir kolu çökecektir. Kapanılacak, olan feracelerin kumaşı yerli sanayi de olmadığı için: Avrupa’dan, kumaş getirileceği için bu durum da; Bu, durumdan yabancı Sanayi kazanacaktır. 09 Kasım 1884 Tarihli, Ceride-i Havadis bu dilekçenin:  Dikkate, alınmadığını yeni moda ferace kullanan kadınlarla; Sıkı, bir mücadeleye girildiğini yazacaktır.

Kadınların Birliği Ve Aydınlanması İçin Çıkarılan Kadın Dergileri:

Üst, sınıfın konak eğitiminden geçmiş kadınları; Başta, olmak üzere birçok kadın piyano yabancı dil öğrenme gibi: Uğraşların, dışına çıkmakta gazete ve dergilere yazılar yazarak; Fikirlerini, topluma ulaştırmayı sağlamışlardır. 1880 De, üç (3) sayı sayımlanacak olan aile: Çıkar, sahibi Mihran yazarı Şemseddin Sami olan aile; Aileye, kadınlara çocuklara ev ve iş yerlerine müteallik işlerdir. Aile, kadınların eğitimleri beslenme kültürü okuma: Alışkanlığı’nın, yerleşmesine yönelik yazılara geniş yer verilmiştir. Mebahis-i Mirtenevvi yay’ı Mecmuası daha birçok hizmet icra etmiştir. Bu, Dergi İlk Sayısında Hanımefendiler; Hitabıyla, Yayınlanan İhtar Başlıklı; Yazıda, Yer Alan Bu Mecmua yalnız size mahsus değildir. İsminden de anlaşıldığı gibi: Umum, aile halkına kadınlara erkeklere çocuklara mahsus ise aile’nin: Başlıca, erkânı siz olduğunuzdan sizi ve çocukları sıkıp da; Erkekleri, eğlendirebilecek konulardan vaaz mı geçeceğiz? Satırlarımızla, Dergi Hedef Kitlesini tanımlar. 2. Sayıdaki, kadınların ve zaifi başlıklı yazıda aile kavramı üzerinde durur. Aile, Küçük bir Devlet bir Ümmettir. İdaresi, bir devletin idaresinden ve intizam ve itilafının muhafazası bir ümmetin:  İntizam ve itilafının muhafazasından daha zordur. Bir, aile küçük bir devlettir. Devletin, olduğu gibi ailenin idare edilecek birçok şubeleri vardır. Devletin, olduğu gibi ailenin de;  Umur-ı, dâhiliyesi, Umur-ı Hariciyesi, Maliyesi, Maarifi, Nafıası; Ticaret ve sanayi ziraatı, adliyesi, zaptiyesi vardır. 1882 de, iki (2) sayısı çıkan İnsaniyet Dergisi’nin sahibi ve yazarı: Mahmut Celalettin’dir. Bu, Risale-i Mahsusa kadınlara yönelik olarak senede 12 nüsha çıkarılacaktır. İbaresiyle, Yayınlanan Dergiye kadınlar mektuplar göndermekte öncelik istemekteler. Bizden, Kitap beklenmez ya siz isterseniz tashih edin. Fakat bu mektubu neşretmeyecek olursanız; Bir, daha yazı yazmamaya tövbe edeceğim. Kabul, ederseniz size muhabirlik ederim. Geçen, sene bu kadar yazamazdım. Gelecek, sene daha az çirkin yazarım.

Devam Edecek.

 

 Mehmet ŞİMŞEK

     Art. Yazar.

About admin

Check Also

Dikkat!

AKP’li savaştan yana olanlar seçimi kaybedince savaşmak için ERDOĞAN’IN emrini bekliyor. Fakat ERDOĞAN kaybedersek millet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super