Home / Yazarlar / Mehmet Şimşek / Kurtuluş Savaşı Kahramanları – 75

Kurtuluş Savaşı Kahramanları – 75

Kurtuluş Savaşı Kahramanları İsimli; Yazı Dizisinin, 75. Bölümünü kaldığımız yerden: Başlayarak, anlatmaya devam edeceğim.

İstanbul Hükümeti, Cemal Paşayla kalmıyor. Bütün,  Memleketin Özellikle; İstanbul’daki, örgütümüzün fikrini almamız gerekiyordu. Diyen, Mustafa Kemal: İstanbul, örgütümüze çektiğimiz; Telgrafımıza, örgütümüzün verdiği:  20 Ekim 1919 tarihli cevapta; Millet Vekillerinin, İstanbul’da toplanmasında: Bir, tehlike ve sakınca bulunmadığı; İtilaf Devletlerinin, herhangi bir davranışının medeni: Dünya’ya, karşı kötü etki yapacağının görüldüğü; Sözlerine, yasama gücü şimdiki yetkisini genişletmeye çalışırsa: Padişah’ın, Meclisi kapatmaya kalkması ve muhaliflerin; Tehlikeli, bir durum almaları: İtilaf, devletlerinin bundan yararlanmaya; Yüksek, kişilere saldırma cesaretini göstermeleri muhtemeldir. Sözleri, ekleniyordu bu telgrafın sonunda: Bizim, barış anlaşması yapılıncaya kadar; İstanbul’a, ayak basmamamız ve milletvekili olmamamız tavsiye ediliyordu. Diye, Açıklama Yapan Mustafa Kemal: İstanbul da ki örgütlerimizden; Kara Vasıf Beyin, gizli, Şevket Beyin açık imzasıyla aldığımız: 30 Ekim 1919 tarihli, şifreli telgrafında; Örgütümüz de bulunanların görüşleri: Daha, birçok kişilerin görüşleriyle destekleniyordu. Kara Vasıf Beyin, görüşleri şöyleydi. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı ve programlara; Tam, bağlı olarak hizmet eden: Ne, yazık ki kimi kardeşlerimizce kuşkuyla karşılandı. Bize, bağlılığıyla birlikte önemli gücü olan; Göz Hekimi Esat Paşa ile Rauf Ahmet Bey ve diğer kimselerle: Gerek, kendi istekleri dışında olanlarla fırsat buldukça görüştüğünü açıklamıştır.

Mustafa Kemal Paşa. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı, Genel Kurmay Başkanı; Nafia Nazırı ile konuştuklarım aşağıdadır. Diyerek, açıklamalarına devam etmiştir. Mebuslar Meclisi’nin, İstanbul da toplanması politika ve ülkenin geleceği: Açısından, gerekli olduğunu dile getirmiştir. Ben, bu duruma inandım demiştir. Mustafa Kemal Paşa, Rauf ve Bekir Sami Beyler; İstanbul’a, gelmemelidir demiştir. Eski, Hükümette Paşaların İstanbul’a getirilmesi durumunda: Kendilerine, ilişilmeyeceğine İngilizlerden söz istenmişti; Söz, verdiler ama! Son, olaylarda öç alma isteklerini doğrulamıştır. Sadrazam Paşa, Mebuslar Meclisinin İstanbul da: Rahatlıkla, Meşrutiyet kurallarına uygun olarak; Karar, verilebileceğine dair yabancılardan sözlü onay alınmıştı. Fakat üç (3) kişinin güvenliğinin sağlanamayacağından: Millet Vekili, seçilirse izinli olarak; İstanbul, dışında kalması yahut: Millet Vekili, olmayıp bununda üstünde gönüller; Sultanı, olarak görevlerini devam ettirmeleri: Hükümet, yapılanmasında nispi temsil seçim sistemini; Azınlıkların da katılabilmeleri için: Mebuslar, Meclisi dağıtılıp yeniden toplanması burada ki; Çevrelerle, istenmekte,  umut edilmektedir. Hükümeti, devirmek yeniden saraya yakın olanlardan: Hükümet, kurmak için İngiliz yardakçıları çok çalışıyor. Hükümet, gerçekten iyi niyetli ve gözü toktur. Buna, rağmen görevden çekilirse muhaliflerin iktidara gelmesi kesindir. Seçimlerde, en seçkin insanları çıkarmak lekeli; Kötü, tanınmış itikatçıları bir yana bırakmak mümkün olabilirse: Sosyalist ve birkaç hürriyet ve itilafçı ve benzerlerini çıkarmak; Seçim, zamanında bunların görüntülerini haklı gösterecek: Şekilde, baskı yapmamak hükümeti güç durumda bırakmamak; Bize, zararı dokunabilecek her yönden güven vererek elde etmek istiyorum. Herkes, bunu bana tavsiye ediyor. Refi Cevat, öteki sosyalistler gibi saygılar. İmza. Vasıf. Gördüğünüz, gibi Kara Vasıf Bey’in bu yazısında bizim anlayacağımız: Çapraşık, karışık bir anlayışın belirtisine rastlıyorduk. Sonra, 01-04 Ekim 1919 tarihinde; İstanbul da örgütümüze uzun düşünce ve yorumların:  Yer, aldığı cevaplar verdik diyen; Mustafa Kemal, cevaplarımız da özel olarak: Millet Vekillerinin, İstanbul da toplanması her bakımdan tehlikeli ve sakıncalıdır. Cemal Paşanın, aracılıyla hükümete bildirdiğimiz görüşleri; Şöyle, özetledik bizim için var olan var olan tehlikenin: Millet Vekilleri, için de aynı olduğunu kanıtlamaya; Çalıştıklarını, Söyleyen Mustafa Kemal bizim seyirci: Durumda, olmamız isteniyorsa gerekçeleriyle; Birlikte, bildirilmesini istedik demiştir.

Yalnız, Kara Vasıf Bey’e, telgrafta Ahmet İzzet Paşa Hazretleri: Aslında, ulusal mücadelenin İstanbul da katliama; Yol, açabileceği kanaatindeydi. Sözlerinin, ciddiye alınmaması öncelikle düşüncesinin: Değişip, değişmediğini bilmekle mümkündür demiştir. Mustafa Kemal, Harbiye Nazırı Cemal Paşa; Hazretlerine, gelince onun da kararsız olduğunu bilmez değilsiniz: Diyen, Mustafa Kemal Abuk sabuk Paşa da; Aynı, zihniyet ve ruh hali içindedir demiştir. Göz Doktoru Esat Paşa, hakkında kesin bir düşüncem yoktur. Bu, zatı son derece dar görüşlü: Çok, fazla şan ve şöhret düşkünü olarak gösteriyorlar. Kısaca, irade ve düşüncelerinde kararlılık; İsabet, olmayan İstanbul da düşman baskısı altında: Düşünen, resmi ve özel kişilerin tavsiyeleri incelemeye değer; Dedikten, sonra söz konusu olan toplantı yeri hakkında: Yeniden, gelebilecek tehlike ve sakıncaları saydıktan sonra; Asıl, garip karşılanacak olan nokta bizi isimleri bilinen iki (2), üç (3) korumakta:  Güçsüzlük, Çeken Hükümetin Diğer Millet Vekillerini; Nasıl, koruyacağı meselesidir. Bizde, yer etmeye başlayan görüş: Ne, yazık ki yabancılar değil aksine belki; Onlardan, çok şimdiki hükümet üyeleri ile diğer kişilerden: Bazılarının, bizi tehlikeli saymalarıdır demiştir.

Şimdi Yakup Şevki Subaşını Tanıtacağım:

1876 da Harput’ta, dünya’ya gelmiş. 1939 da İstanbul da vefat etmiştir. Harp Akademisini, bitirdikten sonra bir süre; Harp Okulu’nda, Öğretmenlik yapmıştır. Balkan, Harbi ve 1. Dünya Savaşlarına katılmıştır. 1920 de Malta adasına sürülmüştür. Dönüşte, Kurtuluş Savaşına Katılmıştır. 1926 da Orgeneral, olarak emekli olmuştur. 1939, a Kadar Yüksek Askeri Şura Üyeliği yapmıştır. İstanbul Karaca Ahmet’teki Mezarı, devlet mezarlığına nakledilmiştir.

Devam Edecek

 

 Mehmet ŞİMŞEK

    Art. Yazar.

About admin

Check Also

Traktör Var Ama Toprak Kalmadı

Sohbet sıklaştı. Söz köylünün durumuna geldi. Önce bir “ahhhhh!” çekti yanıkça. Sonra toplandı ve başladı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super